برای خرید از طریق تلگرام درخواست خود را ارسال کنید 09033881506

Banner
media
  • مقاومت در برابر پوسیدگی لوله پلی اتیلن

  • مقاومت در برابر خورندگی گالوانیکی

این خصوصیت در واقع مهمترین عامل استفاده از این لوله ها در دریا می باشد چرا که ترکیب هوا و آب، خصوصا آب دریا، برای لوله های فلزی متعارف بسیار خورنده است. شایان ذکر است خورندگی گالوانیکی لوله های پلی اتیلن تقریبا صفر است.

  • مقاومت در برابر پوسیدگی، سایش و ضربه

این خاصیت به همراه خصوصیت قبلی عامل افزایش قابل توجه طول عمر مفید این لوله ها نسبت به لوله های دیگر می باشد. به عنوان نمونه میتوان به طرحی اشاره کرد که در سایل 1996 در کشور عمان و برای گروه SHELL و PDO اجرا شده است.

بهاء واحد ردیف های لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی هیچگونه تناسبی با بهاء واحد ردیف های لوله گذاری با لوله های بتنی فاضلابی ندارند.

در جدول شماره 1 مقایسه ای بین ردیف های هشت گانه عملیات لوله گذاری فاضلابی به قطر 250 میلیمتر بتنی و پلی اتیلن انجام گرفته همانگونه که ملاحظه میگردد تنها ردیف های متفاوت از نظر اجرایی بین این دو گزینه ردیف های 2 و5 و7 می باشند که حتی اگر در اجرای لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن برای این ردیف این ردیف ها هیچگونه هزینه ای متصور نباشد.، در تناسب با بهاء واحد لوله گذاری بتنی 250 بهاء واحد لوله گذاری پلی اتیلن حدود 11 درصد کمتر منظور شده است این در حالی است که اگر برای این ردیف ها نیز قیمت متناسب را منظور نماییم کسر قیمت ارائه شده به حدود 42 درصد میرسد.


نظرها: 0

دیدگاهی وجود ندارد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما را نمیتوان منتشر کرد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند*