برای خرید از طریق تلگرام درخواست خود را ارسال کنید 09033881506

Banner
media
10.08.2016

آبياري تحت فشار

آبياری بارانی به عنوان روشی مهم در آبياری كشاورزی ، در اوايل قرن بيستم بوجود آمد

ادامه مطلب
media
09.08.2016

آبیاری قطره ای

نياز به صرفه جويي بيشتر در منابع كشاورزي سياره مان به سرعت رو به فزونيست .
ادامه مطلب