برای خرید از طریق واتس آپ درخواست خود را ارسال کنید 09033881506

Banner
media
13.01.2017

مقاومت در برابر پوسیدگی لوله پلی اتیلن

  • مقاومت در برابر پوسیدگی لوله پلی اتیلن

  • مقاومت در برابر خورندگی گالوانیکی

این خصوصیت در واقع مهمترین عامل استفاده از این لوله ها در دریا می باشد چرا که ترکیب هوا و آب، خصوصا آب دریا، برای لوله های فلزی متعارف بسیار خورنده است. شایان ذکر است خورندگی گالوانیکی لوله های پلی اتیلن تقریبا صفر است.

ادامه مطلب