برای خرید از طریق واتس آپ درخواست خود را ارسال کنید 09033881506

دبی قطره چکان تحت تاثیر عوامل گوناگونی همچون فشار داخل لوله پلی اتیلن ، دمای آب آبیاری، ضریب تغییرات ساخت و گرفتگی قرار دارد. به منظور مطالع تاثیر دمای آب آبیاری بر دبی قطره چکان ها، تعیین تغییرات دبی نسبت به فشار، و تعیین ضریب تغییرات ساخت، یک سیستم آبیاری آزمایشی در محل گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی و بررسی گردید. چون حساسیت قطره چکان های مختلف نسبت به تغییرات دمای آب آبیاری متفاوت است، از چهار نوع قطره چکان متداول ساخت ایران که عبارت بودند از قطره چکان های طولانی مسیر داخل خط، تفنگی، جبران کننده فشار، و لوله های روزنه داراستفاده گردیده است. هر یک از این قطره چکان هابرای 14 تیمار دمای آب آبیاری در محدوده 11 تا 43/5 درجه سانتی گراد مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج نشان داد که بطور کلی  با افزایش دمای آب آبیاری در لوله پلی اتیلن (لیست قیمت لوله پلی اتیلن)، دبی قطره چکان ها به گونه ای خطی افزایش پیدا کرده و در مورد قطره چکان نوع جبران کننده فشار کاهش میابد.عوامل یکنواختی پخش، یکنواختی پخش مطلق، ضریب یکنواختی کریستیانسن تحت تاثیر تغییرات دبی قطره چکان ها قرار گرفت. برای هر یک از قطره چکان های مورد استفاده در آزمایش، تغییرات ضریب ساخت نسبت به دمای آب آبیاری متفاوت بود. ضریب تغییرات ساخت قطره چکان هادر دمای تقریبی آب آبیاری 20 درجه سانتی گرا، به ترتیب برای لوله های روزنه دار، طولانی مسیر اداخل خط، تفنگی و جبران کننده، فشار برابر با 5،7،13 و 22 درصد بوده است. 

بطور کلی، حساسیت قطره چکان های نوع فنگیف لوله های روزنه دار و طولانی مسیر داخل خط نسبت به تغییرات دمای آب آبیاری بطور مقایسه ای به ترتیب کمتر بوده است. 

قطره چکان های نوع تفنگی، لوله های روزنه دار، طولانی مسیر داخل خط و جبران کننده فشار به ترتیب حساسیت کمتری را نسبت به تغییرات فشار نشان داده اند.

نظرها: 0

دیدگاهی وجود ندارد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما را نمیتوان منتشر کرد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند*

برچسب ها
آبیاری قطره ای آبياري تحت فشار سیستم های آبیاری آبیاری بارانی جوشکاری لوله جدول فنی لوله پلی اتیلن تکاب اتصال شرکت گسترش پلاستیک كاربرد لوله های پلی اتيلن ساختار لوله پلی اتیلن مقاومت شيميايی پلی اتيلن انواع لوله های پلی اتيلن مزایای لوله های پلی اتیلن معايب لوله های پلی اتيلن اتصالات در لوله های پلی اتيلن لوله پلی اتیلن مخصوص آب دریا لوله پلی اتیلن لوله کشی فاضلاب لیست قیمت اتصالات تک پی وی سی پارس مزایای روش آبیاری بارانی كاهش نیروی كارگری در آبیاری بارانی صرفه جویی در مصرف آب با آبیاری قطره ای استفاده های ویژه از آبیاری بارانی منهول پلی اتیلن معايب استفاده لوله های پلی اتيلن لوله مانیسمان لوله پلی اتیلن تک جداره مقاومت در برابر پوسیدگی لوله پلی اتیلن تاریخچه لوله پلی اتیلن و مواد اولیه پلی اتیلن استاندارد لوله های پلی اتیلن استاندارد لوله پلی اتیلن 14427-1 لوله پلی اتیلن گاز لوله پلی اتیلن doc قیمت لوله پلی اتیلن لوله پلی اتیلن گرید A لوله پلی ایتلن کشاورزی کاربرد لوله پلی اتیلن قطره چکان لوله آبیاری پلی اتیلن دمای آب آبیاری قیمت لوله خواص لوله پلی اتیلن سنگین قیمت لوله پلی اتین خواص لوله پلی اتین اتصالات پلی اتیلن آب بر زنجان طارم آب پخش بوشهر دشتستان لوله پلی اتیلن سایز 16 میلیمتر لیست قیمت لوله پلی اتیلن لوله پلی اتیلن 16 لوله پلی اتیلن قطره ای لوله پلی اتیلن 20 میلیمتر لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر لوله پلی اتیلن 32 میلیمتر لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر لوله پلی اتیلن سایز 50 میلی متر لوله پلی اتیلن 63 میلی متری لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر لوله پلی اتیلن سایز 90 میلیمتر