آدرس ما

لوله مارکت
بازار آهن فروشگاه حضوری
تهران امور فروش و سفارشات تلفنی
کرج امور قراردادهای بزرگ
تنها جهت قرارداد وقت قبلی تنظیم میگردد.
کارخانه شماره 1 - ساوه تهران
کارخانه شماره 2 - شهریار البرز
گارگاه اتصالات ماشینکاری - تهران
تلفن
02636608316

فکس
02189779923
ساعات بازگشایی
ساعت 8 صبح الی 8 شب

فرم تماس