آدرس ما

لوله مارکت
کرج، شهرک صنعتی سیمین دشت - اداری
تهران امور فروش و سفارشات تلفنی
تنها جهت قرارداد وقت قبلی تنظیم میگردد.
کارخانه شماره 1 - ساوه تهران
کارخانه شماره 2 - شهریار البرز
گارگاه اتصالات ماشینکاری - کرج، البرز
تلفن
02636608315

ساعات بازگشایی
ساعت 9 صبح الی 5 عصر

فرم تماس