برای خرید از طریق تلگرام درخواست خود را ارسال کنید 09033881506

Banner
media

نياز به صرفه جويي بيشتر در منابع كشاورزي سياره مان به سرعت رو به فزونيست . اين امر از دو واقعيت متضاد ناشي مي شود : اول تعداد رو به فزوني انسانها به همراه توقع رو به گسترش آنها براي يك زندگي راحت تر و دوم ، محدوديت در منابع طبيعي اين سياره . كشاورزي فارياب براي برآورده كردن توقعات كيفي و كمي غذا كه ناشي از جمعيت رو به رشد زمين مي باشد ، ضروري و بهبود كارايي آن ، به منظور زيستن در ميان اين محدوديتِ منابع آب و خاكِ زمين يك امر حياتي محسوب مي شود . غالب برنامه هاي آموزشي در زمينه هاي تخصصي طراحي سيستم هاي آبياري و مديريت آنها مربوط به علوم پاية زراعت و مهندسي مي باشد . تمركز اين برنامه ها بيشتر بر تحليل بوده و نه بر طراحي ، كه نيازمند تركيب مراحل تحليلي نيز مي باشد . دستيابي به مهارتهاي حرفه اي در زمينة روشهاي مهندسي آبياري ، به تجارب مربوط به دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا واگذاشته شده است كه اين امر ، نيازمند گذراندن دوره هاي كارورزي مي باشد . در صورت فقدان اين امكانات ، تدابير به وضوح تعريف شده كه در بدنة علوم و يا متون تخصصي به منظور انتخاب و طراحي ا نواع گوناگون سيستم هاي آبياري تدوين شده اند ، مورد نياز مي باشند . نه مراحل كارورزي كافي و نه متون تخصصي در حال حاضر در دسترس نبوده و نوآموزان اين رشته مجبور به ابداع روشهاي طراحي خودشان هستند .

نظرها: 0

دیدگاهی وجود ندارد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما را نمیتوان منتشر کرد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند*