برای خرید از طریق تلگرام درخواست خود را ارسال کنید 09033881506

Banner
media
ردیفنوعاندازه سایزتعداد در کیسهقیمت (ريال)
1زانو63/452004850
2زانو90/451009720
3زانو110/457012000
4زانو63/902006000
5زانو90/908012400
6زانو110/905016000
7سه راه63/4510010500
8سه راه90/454019500
9سه راه110/452432000
10سه راه110/903026000
11سه راه تبدیل110/906016500
12سه راه تبدیل90/63/454821000
13سیفون631209700
14سیفون110/1253032000
15تبدیل63/901509500
16تبدیل63/11010010500
17تبدیل90/11010011000
نظرها: 0

دیدگاهی وجود ندارد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما را نمیتوان منتشر کرد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند*