برای خرید از طریق تلگرام درخواست خود را ارسال کنید 09033881506

Banner
media

آبیاری بارانی بصورت جزئی یا كلی قابلیت خودكار شدن ( برایكاهش هزینه های كارگری ) را دارد . این سیستم ها همچنین می توانند به منظور كمینه كردن آب مورد نیاز نیز طراحیشوند .سازگاریبرخی از اهداف مهمتر كه با روش آبیاری بارانی قابل دستیابی هستند عبارتند از :- استفاده مؤثر از جریانات كوچك و پیوستة آب مانند آب چشمه ها و چاههای كوچك .- آبیاری مناسب در خاكهای مسئله ساز با نیمرخ و بافتهای متفاوت یا آبیاری خاكهای كم عمق كه امكان تسطیح آنهابدون صدمات زیان بار وجود ندارد .- آبیاری زمینهای شیبدار و توپوگرافی های غیر یكنواخت بدون تولید رواناب یا فرسایش .- آبیاری مكرر ، سبك و مؤثر در زم انیكه لازم است ، مثلا برای جوانه زنی محصولی مانند یونجه یا كاهو كه ممكناست بعداً به روش سطحی آبیاری شوند .

نظرها: 0

دیدگاهی وجود ندارد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما را نمیتوان منتشر کرد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند*